top of page

Honeycomb Packing Paper vs Plastic Bubble Wrap


- หากนึกถึงผลิตภัณฑ์กันกระแทก ทุกคนก็จะนึกผลิตภัณฑ์แอร์บับเบิ้ลนั้น แต่เนื่องด้วยผลกระทบในแง่ลบต่อสิ่งแวดล้อม ธุรกิจส่วนใหญ่จึงมองหาทางเลือกอื่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หนึ่งทางออกนั้นคือ honeycomb packing paper หรือ กระดาษรังผึ้งกันกระแทก

- กระดาษรังผึ้งกันกระแทกเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่ ผลิตโดยการนำกระดาษคราฟท์มาตัดเป็นรูปแบบรังผึ้งแบบเฉพาะ วิธีนี้นั้นทำให้เกิดวัสดุที่แข็งแรงและทนทาน เหมาะสำหรับการรองรับน้ำหนักและปกป้องสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง

- ข้อได้เปรียบของกระดาษรังผึ้งกันกระแทกนั้นมีดังนี้

1) ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - กระดาษรังผึ้งกันกระแทกนั้นผลิตมาจากวัสดุรีไซเคิล สามารถย่อยสลายได้ สามารถรีไซเคิลและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2) ความสามารถในการป้องกันที่ดีกว่า

- พลาสติกกันกระแทกนั้นได้ชื่อว่าสามารถปกป้องสินค้าภายในได้ดี แต่ว่าตัวกระดาษรังผึ้งกันกระแทกนั้น สามารถปกป้องสินค้าภายในได้ดีกว่า แพทเทิร์น รูปแบบของกระดาษรังผึ้งนั้นสามารถทำหน้าที่รองรับและเป็นเสมือนเบาะรอง ที่มีความหนาแน่นสูงกว่า ลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายกับสินค้าใน ขณะขนส่ง

3) ปรับแต่งได้

- กระดาษรังผึ้งกันกระแทกนั้นสามารถปรับแต่งได้ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของธุรกิจ ตัวรังผึ้งกันกระแทกนั้นสามารถตัดเป็นขนาด หรือรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า และสามารถนำมาฟิตกับตัวบรรจุภัณฑ์อื่นๆได้

4) ราคาถูก

- ตัวรังผึ้งกันกระแทกนั้นมีราคาที่ถูกกว่าตัวพลาสติกกันกระแทก

5) ภาพลักษณ์แบรนด์

- การใช้กระดาษกันกระแทกแทน พลาสติกกันกระแทกนั้นสามารถช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร ด้วยการแสดงเจตนาในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

Comments


โพสต์ดีเด่น
โพสต์ล่าสุด
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page