top of page

พ.ศ. 2539-2545

พงษ์พันธ์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 โดยมีการจดทะเบียนในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนจำกัดในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พันธ์ เทรดดิ้งด้วยผู้ก่อตั้ง 2 คน ด้วยเงินจดทะเบียน 200,000 บาท พงษ์พันธ์เริ่มต้นธุรกิจด้วยตึกห้องแถวจำนวน 4 ห้องย่านจินดาพุทธมณฑล ด้วยพื้นที่ราว 1,000 ตารางเมตรประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับลูกค้าหลักในภาคธุรกิจของอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและชิ้นส่วนยานยนต์ และยังมีธุรกิจย่อยอื่นๆอีก อาทิเช่น การนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ สินค้าเหล็กแปรรูปต่างๆ

พ.ศ. 2556-2560

ทางพงษ์พันธ์ ได้มีการอัพเดตระบบมาตรฐาน

ISO 9001 : 2008 เป็นเวอร์ชั่น ISO 9001 : 2015 เพื่อรองรับ

การขยายฐานลูกค้าในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย พร้อมขยายโกดังเพิ่มเติม รวมเนื้อที่ราว 5 ไร่  พงษ์พันธ์เทรดดิ้งยังอยู่ในกระบวนการพัฒนาระบบการผลิต เพื่อสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. 2546-2550

ในปีพ.ศ.2548 พงษ์พันธ์ได้ย้ายสถานประกอบการไปอยู่ที่ซอยสุวรรณา ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยสร้างโรงงานผลิตกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์บนพื้นที่แปลงใหม่ ด้วยพื้นที่เริ่มต้น ราว 2 ไร่ ต่อมาในปีพ.ศ. 2549 ได้ทำการซื้อที่ดินอีกแปลงในซอยเดียวกันและสร้างเป็นอาคารสำหรับเก็บสินค้าและใข้ในการทำสินค้าเหล็กแปรรูป ในปี พ.ศ. 2550 พงษ์พันธ์ได้ขายตึกแถวทั้งหมด 4 ห้องที่จินดาและย้ายอุปกรณ์เครื่องจักรและบุคลกรทั้งหมดมายังที่สถานประกอบการใหม่ในปี พ.ศ. 2550 ในช่วงระยะเวลานี้ พงษ์พันธ์ยังได้มีการเพิ่มไลน์สินค้าและเริ่มทำบรรจุภัณฑ์สำหรับภาควิสาหกิจและทำการขายสินค้าประเภทอื่นๆ อาทิเช่น อุปกรณ์อะไหล่แทรกเตอร์

จัดส่งทั่วประเทศ

สะดวกรวดเร็ว

ในปี พ.ศ. 2551 พงษ์พันธ์ได้รับรองมาตรฐานการผลิตโดย Intertek ด้วยระบบ   ISO 9001:2008 พงษ์พันธ์ยังได้มีการก่อสร้างหอพักและโรงอาหารสำหรับพนักงานและขยายโรงงานการผลิตอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการนำเข้าเครื่องจักรในการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังการผลิตของบริษัท

พ.ศ. 2551-2555

ดราฟโรงงานแปลงยาว.png

พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน

ปัจจุบันพงษ์พันธ์ บรรจุภัณฑ์ ได้มีการขยายโรงงานเพิ่มเติมที่จังหวัดฉะเชิงเทรา บนเนื้อที่กว่า 10 ไร่ เพิ่มเติมกำลังผลิต เพื่อรองรับความต้องการที่มากขึ้นของลูกค้า และรองรับนโยบายโครงการระเบียบเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกของทางภาครัฐ 

bottom of page