กล่องไดคัทถาด

                            Die - Cut Tray

" Customised Tray, Elegantly Display Your Products "
Dimensions
ข้อมูลทางเทคนิค

มีลักษณะเป็นถาด ออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า

ราคาปานกลาง

ความแข็งแรงน้อย

มีความสวยงามสูง
สามารถออกแบบได้ตามต้องการ

นิยมใช้สำหรับแสดงสินค้าต่างๆ

อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร ผลไม้

สามารถหยิบใช้สินค้าได้สะดวก

ตัวอย่างสินค้า

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.