***โปรดส่งรายละเอียดประสบการณ์และตำแหน่งหน้าที่ต้องการสมัครมาได้ที่อีเมล hr@pptpack.com