top of page

ประเภทกล่องกระดาษ (ฝาชน/ฝาเกย)

  • กล่องกระดาษฝาชนนิยมใช้ทั่วไป เพราะราคาที่ถูก สามารถขนส่งได้ง่าย

  • กล่องกระดาษฝาเกย มีความแข็งแรงสูง นิยมใช้สำหรับบรรจุสินค้าน้ำหนักมาก รูปทรงบาง

  • กล่องกระดาษฝาชนและกล่องฝาเกย สามารถทำไส้ฟันเพื่อสำหรับเรียบเรียงสินค้าภายในกล่องได้

ประเภทกล่องลูกฟูก (ฝาครอบ/ถาด/ไส้ฟัน/ไดคัทอื่นๆ)

  • กล่องลูกฟูกฝาครอบนั้นเหมาะสำหรับสินค้าที่เน้นการโชว์สินค้า

  • ไส้ฟันลูกฟูกนั้นสามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า ไว้ใช้สำหรับปกป้องตัวสินค้าของลูกค้า

  • ถาดลูกฟูกนั้นนิยมใช้สำหรับสินค้าจำพวก ผลไม้ หรืออาหารที่ต้องการเน้นการโชว์สินค้าเช่นกัน

ประเภทกล่องลังไดคัท

  • กล่องลังไดคัทนั้นเน้นความสวยงาม โดยเรามีทีมงานออกแบบดีไซน์กล่องลูกฟูกที่เป็นเอกลักษณ์

  • กล่องลังไดคัทสามารถออกแบบให้พับปิดได้ ตามรูปทรงลักษณะสินค้าของลูกค้า

  • รูปแบบไดคัทที่นิยมใช้ มีเป็นแบบไดคัทฝาเสียบข้าง, ไดคัทฝาเสียบก้น, ไดคัทเอกสาร

bottom of page