top of page

ระบบการพิมพ์แบบต่างๆ 

การพิมพ์ดิจิตอล (Digital Printing)

: Ink Jet, Laser Printing, Copier

 • เป็นการพิมพ์ที่ไม่มีแม่พิมพ์ เหมาะสำหรับงานที่มีจำนวนไม่มาก

การพิมพ์พื้นราบ (Planography)

: Offset Lithography

 • Offset Printing เป็นการพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์โลหะพื้นแบน สามารถพิมพ์สีและรายละเอียดได้คมชัด จำนวนรายละเอียดของภาพพิมพ์ขึ้นอยู่กับเครื่องจักร

 • วัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพ์ : แผ่นโลหะ

 • หมึกพิมพ์ : Oil base ใช้ระบบ pantone ในการเทียบสี

 • วัสดุที่ใช้พิมพ์ : กระดาษ Duplex, กระดาษ Art ทั่วไป

 • ตัวอย่าง : การพิมพ์บนกล่อง Inner Box, นิตยสาร, ฉลากกระดาษ

การพิมพ์พื้นลึก (Intaglio Printing)

: Gravure

การพิมพ์พื้นลึก (Intaglio Printing)

: Gravure

 • Gravure เป็นการพิมพ์ร่องลึก โดยการเจาะแม่พิมพ์ให้เป็นร่องสำหรับ รับหมึกลงบนวัสดุที่ใช้พิมพ์

 • วัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพ์ : Roll โลหะทองแดงหรือเหล็กกล้า

 • หมึกพิมพ์ : Solvent Base

 • วัสดุที่ใช้พิมพ์ : กระดาษเป็นม้วน, พลาสติกใสเป็นม้วน

 • ตัวอย่าง : การพิมพ์บนฉลากพลาสติก, ซองลูกอม, ซองอาหารต่างๆ

การพิมพ์ลายฉลุ  (Stencil Printing)

: Silk Screen

 • Silk Screen เป็นระบบการพิมพ์ผ่านผืนผ้าไนลอน สำหรับการพิมพ์ลงบนวัสดุ ที่มีพื้นรอบหรือโค้ง ส่วนที่เป็นภาพจะเปิด ส่วนที่ไม่ใช่จะถูกปิดช่องไว้

 • วัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพ์ : ผืนผ้าไนลอน

 • หมึกพิมพ์ : Oil base

 • วัสดุที่ใช้พิมพ์: กระดาษ, พลาสติก, แก้ว, โลหะ, ผ้า 

การพิมพ์พื้นนูน  (Relief Printing) 

: Letterpress, Flexography

 • การพิมพ์บนกล่องกระดาษลูกฟูกใช้ระบบ Flexography หรือระบบแม่พิมพ์ยาง ในการผลิตและพิมพ์ลงบนแผ่นกระดาษลูกฟูกที่ขึ้นรูปลอนแล้ว (Post printing) 

 • วัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพ์ : Photopolymer

 • หมึกพิมพ์ : Water Base

 • วัสดุที่ใช้พิมพ์ : กระดาษลูกฟูก, ถุงปูนซีเมนต์

bottom of page