กล่องกรอบรูป

       Die - Cut (Picture Box)

" Designed For Elegant Display Of Your Product "
Dimensions
ข้อมูลทางเทคนิค

มีลักษณะเป็นกล่องไดคัท ไม่มีฝาปิด

มีราคาค่อนข้างสูง

มีความแข็งแรงน้อย

เน้นการแสดงความสยงาม
ของสินค้า

ไว้สำหรับบรรจุกรอบรูป หรือสินค้าทรงแบน

รูปแบบสวยงาม สร้างความ
โดดเด่น แตกต่างให้แก่สินค้าได้

ตัวอย่างสินค้า

Pongpan Packaging Ltd., Part

โรงงานนครปฐม: 101/2 หมู่ 3 ซ.ศาลายา 5/8 ถนน ศาลายา-บางเลน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โรงงานฉะเชิงเทรา: 88 หมู่ 12 ตำบล แปลงยาว อำเภอ แปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24190

Copyright © 2017 www.pptpack.com. All rights reserved.