กล่องฝาครอบ(หูหิ้ว)

Telescope Type Boxes With Lifting Holes

                 "Perfect for products that need displaying "
Dimensions
ข้อมูลทางเทคนิค

กล่องสามารถแยกออกเป็นฝาและตัวกล่อง

ราคาปานกลาง

แข็งแรงน้อยกว่ารูปแบบอื่น

มีความสวยงามสูง

นิยมใช้กับอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง ผลไม้

สามารถเปิด - ปิด แสดงสินค้าได้ง่ายและขนส่งสะดวก

Pongpan Packaging Ltd., Part

โรงงานนครปฐม: 101/2 หมู่ 3 ซ.ศาลายา 5/8 ถนน ศาลายา-บางเลน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โรงงานฉะเชิงเทรา: 88 หมู่ 12 ตำบล แปลงยาว อำเภอ แปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24190

Copyright © 2017 www.pptpack.com. All rights reserved.