top of page

If you put your mind to it. Anything is possible.

Endless Possibility

บูธกล่องลูกฟูก
บูธกล่องลูกฟูก

press to zoom
บูธกล่องลูกฟูก
บูธกล่องลูกฟูก

press to zoom
บูธกล่องลูกฟูก
บูธกล่องลูกฟูก

press to zoom
บูธกล่องลูกฟูก
บูธกล่องลูกฟูก

press to zoom
1/4
กล่องลูกฟูก
กล่องลูกฟูก

press to zoom
กรอบรูป
กรอบรูป

press to zoom
กล่องลูกฟูก
กล่องลูกฟูก

press to zoom
กล่องลูกฟูก
กล่องลูกฟูก

press to zoom
1/6

BOOTH

งานออกบูธ

  • ออกแบบตามคอนเซปท์ลูกค้า

        สะท้อนภาพลักษณ์รักโลก

Show

งานของตั้งแสดง

  • เครื่องประดับหรืออุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ออฟฟิศ

ชุดโต๊ะนั่งจากกระดาษลูกฟูก
ชุดโต๊ะนั่งจากกระดาษลูกฟูก

press to zoom
มานั่งสนาม
มานั่งสนาม

press to zoom
ม้านั่งจากกระดาษลูกฟูก
ม้านั่งจากกระดาษลูกฟูก

press to zoom
ชุดโต๊ะนั่งจากกระดาษลูกฟูก
ชุดโต๊ะนั่งจากกระดาษลูกฟูก

press to zoom
1/6

Furniture

ของตกแต่งบ้าน

  • สามารถออกแบบได้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า

แกะลายบนกระดาษลูกฟูก
แกะลายบนกระดาษลูกฟูก

press to zoom
ซูเปอร์ฮีโร่
ซูเปอร์ฮีโร่

press to zoom
ที่ลับเล็บแมว
ที่ลับเล็บแมว

press to zoom
แกะลายบนกระดาษลูกฟูก
แกะลายบนกระดาษลูกฟูก

press to zoom
1/6

OTHER

งานอื่นๆ

  • ทุกอย่างที่เป็นกระดาษลูกฟูก เราทำได้หมด

bottom of page