กล่องไปรษณีย์ พงษ์พันธ์ 

ตารางราคากล่องไปรษณีย์

หมายเหตุกล่องไปรษณีย์:

- ราคาด้านบนสำหรับกล่องไปรษณีย์เกรดกระดาษ KA125/M

- รูปแบบลายพิมพ์กล่องไปรษณีย์เป็นตามแบบมาตรฐาน

- หากสั่งซื้อครบยอด 20,000 บาทจะมีส่วนลด 3% 

- หากสั่งซื้อครบยอด 40,000 บาท จะมีส่วนลด 4%

ขนาดกล่องไปรษณีย์

1/1

เงื่อนไขกล่องไปรษณีย์

ตัวอย่างกล่องไปรษณีย์

กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์

Pongpan Trading Ltd., Part

โรงงานนครปฐม: 101/2 หมู่ 3 ซ.ศาลายา 5/8 ถนน ศาลายา-บางเลน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โรงงานฉะเชิงเทรา: 88 หมู่ 12 ตำบล แปลงยาว อำเภอ แปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24190

Copyright © 2017 www.pptpack.com. All rights reserved.