นำเสนอราคาได้ รวดเร็ว และเป็นธรรมต่อลูกค้า พร้อม ฟรี ออกแบบ

มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นที่ยอมรับ
จากบริษัท
 นานาชาติ 

ทำไมลูกค้าถึงเลือก
  พงษ์พันธ์ ?

        ใบรับรอง

เป็นที่ยอมรับเรื่องการขนส่งที่ รวดเร็ว และ สม่ำเสมอ ตลอด

Fast!!!

เพื่อ สร้างมูลค่า ให้กับสินค้า

เสริมภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจ

ช่วยรักษา สิ่งแวดล้อม และสามารถ
นำมาใช้ใหม่ ในกระบวนการผลิตได้

ทำไมใช้กล่องลูกฟูก ?

สามารถออกแบบได้ หลายรูปแบบ 

เพื่อให้เหมาะกับสินค้าที่บรรจุ

มี ต้นทุน การออกแบบและผลิตที่ ต่ำ 

เมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ

Pongpan Trading Ltd., Part

โรงงานนครปฐม: 101/2 หมู่ 3 ซ.ศาลายา 5/8 ถนน ศาลายา-บางเลน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โรงงานฉะเชิงเทรา: 88 หมู่ 12 ตำบล แปลงยาว อำเภอ แปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24190

Copyright © 2017 www.pptpack.com. All rights reserved.