top of page

ประเภทพลาสติก

ลังพลาสติกแบ่งช่อง เหมาะสำหรับการบรรจุขวด สามารถวางซ้อนได้ดี ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ ประหยัดค่าขนส่ง ออกแบบโครงสร้างให้แข็งแรงเพื่อรองรับน้ำหนักได้ดี

ลังพลาสติกทึบ เหมาะสำหรับการจัดเก็บขนถ่ายสินค้า ป้องกันฝุ่น มีฝาปิด สามารถวางซ้อนได้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ

ตัวอย่างพลาสติก

bottom of page