เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโฉมเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์

09/09/2019

 

 เทคโนโลยีหลายอย่างก็เป็น Disrupt Technology สำหรับผู้ผลิตเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์เช่นเดียวกัน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์นั้นถึงยุคปรับตัวหลังเทรนด์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลกให้ความสำคัญด้านประสิทธิภาพการผลิตและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการบรรจุภัณฑ์ต่างเร่งปรับตัวใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรสมัยใหม่และหุ่นยนต์ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ช่วยลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

เทคโนโลยีที่จะส่งผลกระทบเห็นได้อย่างชัดเจนคือ

1) เทคโนโลยีหุ่นยนต์

ในกระบวนการผลิตที่ใช้หุ่นยนต์ทำงานจะมีความเที่ยงตรงสำหรับกระบวนการทำงานและต้นทุนที่ต่ำลง ปัจจุบันหุ่นยนต์ถูกนำมาใช้ในการทดแทนแรงงานคนหรือเครื่องจักรในอดีต โดยผู้ใช้สามารถตั้งโปรแกรมเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน รองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยใช้เครื่องจักรเดิม

 

หากท่านออกแบบเครื่องจักรที่ยังคงมีพนักงานทำงานร่วมด้วยในลักษณะ Semi-automatic ยิ่งจำเป็นต้องหาทางผนวกหุ่นยนต์เข้าไป เนื่องจากการรับรู้และเข้าถึงเทคโนโลโยีหุ่นยนต์ของลูกค้ามีมากขึ้น 

 

2) เทคโนโลยี IoT

เทคโนโลยี IoT เปิดโอกาสให้มนุษย์เชื่อมโยงกับเครื่องจักรหรือเครื่องจักรสื่อสารเชื่อมโยงกันเอง เทคโนโลยีนี้จะเปิดให้เครื่องจักรสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งในฐานะผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบอัตโนมัติที่สำหรับใช้ควบคุมการผลิต ซึ่งมีเป้าหมายที่จะช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ผลิต โดยทำให้การสำรองสินค้าคงคลังและการใช้พลังงานภายในโรงงานลดลง ในขณะที่การควบคุมการผลิตและคุณภาพของสินค้ากลับมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น รวมถึงโรงงานผู้ผลิตยังได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานต่างๆ

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

โพสต์ดีเด่น

7 เทรนด์แพคเกจจิ้งมาแรง !!!

12/09/2016

1/3
Please reload

โพสต์ล่าสุด
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

Pongpan Trading Ltd., Part

โรงงานนครปฐม: 101/2 หมู่ 3 ซ.ศาลายา 5/8 ถนน ศาลายา-บางเลน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โรงงานฉะเชิงเทรา: 88 หมู่ 12 ตำบล แปลงยาว อำเภอ แปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24190

Copyright © 2017 www.pptpack.com. All rights reserved.