top of page

TEAM BONDING "คุณรู้จักคำว่าเพื่อนมากแค่ไหน?" กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และสร้างทีม


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาทางผู้บริหารและพนักงานระดับหัวหน้าของทางห้างหุ้นส่วนจำกัดพงษ์พันธ์ เทรดดิ้งได้มีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวนอกสถานที่ประจำปีที่หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมกับกิจกรรมสานความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติระหว่างพนักงานระดับหัวหน้า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริหารที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

โพสต์ดีเด่น
โพสต์ล่าสุด
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page