top of page

ฉลากบนบรรจุภัณฑ์

การออกแบบกราฟิกและการพิมพ์ที่ดีจะช่วยให้บรรจุภัณฑ์สวยงามโดดเด่น สามารถดึงดูดความสนใจลูกค้าได้


ฉลากสามารถพิมพ์บนผิวบรรจุภัณฑ์โดยตรง หรือพิมพ์บนวัสดุฉลากแล้วนำมาติดกับผิวบรรจุภัณฑ์ก็ได้

ฉลากที่ใช้สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท

1) ฉลากกาวติดเฉพาะตำแหน่ง (Spot Label)

- นิยมใช้เป็นฉลากที่มีกาวติดเองได้ในตัว ด้านหลังมีการเคลือบกาว แล้วใช้อีกวัสดุที่เรียก Liner ปิดทับกาวไว้เพื่อไม่ให้ฉลากติดกัน ฉลากประเภทนี้มีอีกชื่อว่า "Pressure Sensitive Label" หรือ "สติ๊กเกอร์"

2) ฉลากแบบพันรอบ (Wrap Around Label)

- เป็นการพันฉลากรอบตัวขวด ปลาย 2 ข้างของฉลากเชื่อมติดกันด้วยกาว นิยมใช้กับขวดที่มีรูปทรงกระบอกที่สมมาตร ฉลากประเภทนี้จัดว่าเป็นฉลากที่ราคาต่ำที่สุด

3) ฉลากแบบสวม (Sleeve Label)

- ทำฉลากให้เป็นซองเปิดบนและเปิดล่าง เมื่อสวมบนขวดที่ตัวหรือที่คอแล้ว สามารถใช้ความร้อนเพื่อให้ฉลากหดตัวรัดแนบกับผิวของขวดนั้น

- วัสดุที่ทำฉลากต้องเป็นฟิล์มพลาสติกที่สามารถหดได้เมื่อได้รับความร้อน

- ฉลากประเภทนี้มีอีกชื่อว่า "ฉลากฟิล์มหด" หรือ "Shrink Label"

- สามารถใช้ได้กับกระป๋องหรือถ้วย


Comentários


โพสต์ดีเด่น
โพสต์ล่าสุด
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page