สารจาก CEO

ในปี 2561 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโตเพียงเล็กน้อย โดยเฉพาะในภาคส่วนธุรกิจที่ลูกค้าของบริษัทดำเนินการอยู่อันเป็นผลมาจากการใช้จ่ายที่น้อยลงของภาคครัวเรือน อย่างไรก็ดีพงษ์พันธ์ยังสามารถที่จะเติบโตและขยายฐานกำลังผลิตได้อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

พงษ์พันธ์ยังคงมุ่งเน้นการบริหารคุณภาพการผลิตสินค้า ยกระดับมาตรฐานเครื่องจักรที่ใช้ โดยการนำเข้าเครื่องชั้นนำจากต่างประเทศ พงษ์พันธ์ยังคงยึดหลักการให้บริการที่เน้น "ผลประโยชน์ของลูกค้ามาก่อน " ด้วยการพัฒนาวิธีการผลิตอย่างต่อเนื่องลดต้นทุนการผลิต และส่งต่อต้นทุนที่ลดลงไปยังลูกค้าของพงษ์พันธ์ 

นอกจากนี้เรายังเล็งเห็นถึงความสำคัญในให้คืนแก่สังคมและทางพงษ์พันธ์ยังมีการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมท้องถิ่น และกิจกรรมต่างๆที่เปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัทสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ

ประธานกรรมการบริหาร

Pongpan Trading Ltd., Part

โรงงานนครปฐม: 101/2 หมู่ 3 ซ.ศาลายา 5/8 ถนน ศาลายา-บางเลน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โรงงานฉะเชิงเทรา: 88 หมู่ 12 ตำบล แปลงยาว อำเภอ แปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24190

Copyright © 2017 www.pptpack.com. All rights reserved.