กล่องไดคัทฝาเสียบข้าง

       Die - Cut With Side Lid

" Customised To Fit Clients Unique Requirement "
Dimensions
Technical Data

Unique packing, depending

on user's needs

Slightly high price

Medium strength

Good appearance. Can be 

designed to suit clients 

preferences

Commonly used to pack 

products with high values

Distintive appearance. Separate products from the crowds

Product Samples

Pongpan Packaging Ltd., Part

โรงงานนครปฐม: 101/2 หมู่ 3 ซ.ศาลายา 5/8 ถนน ศาลายา-บางเลน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โรงงานฉะเชิงเทรา: 88 หมู่ 12 ตำบล แปลงยาว อำเภอ แปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24190

Copyright © 2017 www.pptpack.com. All rights reserved.