กล่องฝาเกย

    Overlap Slotted Container 

"Especially  Designed For Heavy Loads Packaging "
Dimensions
Technical Data

The outer flaps overlap to keep outer flaps from pulling apart

More expensive compared to RSC

High strength. Suitable for carrying heavy loads

Medium appearance

Commonly used to pack acute shaped objects

Easy to pack

Pongpan Trading Ltd., Part

โรงงานนครปฐม: 101/2 หมู่ 3 ซ.ศาลายา 5/8 ถนน ศาลายา-บางเลน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โรงงานฉะเชิงเทรา: 88 หมู่ 12 ตำบล แปลงยาว อำเภอ แปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24190

Copyright © 2017 www.pptpack.com. All rights reserved.