กล่องกรอบรูป

       Die - Cut (Picture Box)

" Designed For Elegant Display Of Your Product "
Dimensions
Technical Data

Die-cut type with no lids

High price

Low Strength

Used to display beauty of 

the products

Normally used to pack flat

objects

Differentiate user's products from competitors

Product Samples

Pongpan Packaging Ltd., Part

โรงงานนครปฐม: 101/2 หมู่ 3 ซ.ศาลายา 5/8 ถนน ศาลายา-บางเลน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โรงงานฉะเชิงเทรา: 88 หมู่ 12 ตำบล แปลงยาว อำเภอ แปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24190

Copyright © 2017 www.pptpack.com. All rights reserved.