กล่องฝาชน

    Regular Slotted Container
"Most commonly used. Perfect for any application "
Dimensions
Technical Data

All the flaps are the same

length

Lowest price

Medium strength. Suitable

for carrying medium loads

Medium appearance. Can

be made more attractive

with good printings

Most commonly used across varying industries

Easy to pack

Product Samples

Pongpan Trading Ltd., Part

โรงงานนครปฐม: 101/2 หมู่ 3 ซ.ศาลายา 5/8 ถนน ศาลายา-บางเลน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โรงงานฉะเชิงเทรา: 88 หมู่ 12 ตำบล แปลงยาว อำเภอ แปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24190

Copyright © 2017 www.pptpack.com. All rights reserved.