top of page

เครื่องพิมพ์ดิจิทัลและเครื่องพิมพ์ฉลากยุคใหม่


ความก้าวหน้าที่เห็นในงานพิมพ์ดิจิทัลสำหรับบรรจุภัณฑ์คืออะไร?

  • ความสามารถในการพิมพ์บนวัสดุที่หลากหลายเช่น กระดาษ พลาสติก ไปจนถึงโลหะ

  • เพิ่มความมั่นใจในบรรจุภัณฑ์อาหารด้วยการพิมพ์ดิจิทัลแบบ Dry-Toner

  • เหมาะกับการพิมพ์ข้อมูลที่มีความหลากหลาย และมีความละเอียดสูง

  • Software และ Hardware ช่วยลดการใช้วัสดุน้อยลงในกระบวนการผลิต เช่น เปลี่ยนงานพิมพ์ได้ทันที

  • สามารถติดตั้ง การเคลือบ การลามิเนต การทำถุง และการตัดแต่งได้เร็ว ใช้พื้นที่ทำงานน้อยลง

อะไรคือความต่างเมื่อเทียบกับระบบเดิมที่มีอยู่?

“ความยืดหยุ่น” ระบบดิจิทัลมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่หลากหลาย ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะที่ทำให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานที่มากขึ้น และตอบโจทย์งานพิมพ์ที่ซับซ้อนต้องสะดุดตา

สิ่งที่น่าประทับใจคือ เมื่อนำต้นทุนมาเทียบกับการพิมพ์ระบบออฟเซ็ตพบว่าราคาต่อหน่วยแทบไม่ต่างกัน แต่ถ้าพิจารณาถึงฟังก์ชันที่สามารถเรียกดูแบบพิมพ์ได้ก่อนพิมพ์จริง ทำให้ลดการสูญเสีย จึงทำให้ระบบดิจิทัลประหยัดกว่า

ประโยชน์ที่ผู้ใช้งานได้รับ?

ประโยชน์คือสามารถแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ได้ทันที มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นสูง หรือถ้าต้องการทดลองตลาดหรือทำโปรโมชั่นระยะสั้น การพิมพ์ดิจิทัลเป็นทางเลือกที่เหมาะสมเพราะสามารถออกแบบและเปลี่ยนสีได้ในทุก ๆ ชิ้นงาน

การพิมพ์ดิจิทัลทำให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เป็นการสร้างแบรนด์ และการพิมพ์ดิจิทัลทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะปล่อยสินค้าสู่ตลาดภายในไม่กี่วันหลังจากการระดมความคิดเกิดขึ้น

การพัฒนาขั้นต่อไปของการพิมพ์ดิจิทัล

ในอีก 5-10 ปีข้างหน้า เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลจะมีการรวมข้อดีต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็น งานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง ความเร็วในการผลิต ช่วงการใช้งาน ตลอดจนการใช้งานของช่วงสีที่เพิ่มมากขึ้น


โพสต์ดีเด่น
โพสต์ล่าสุด
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page