top of page

บรรจุภัณฑ์สำหรับ SME ไม่รู้ไม่รอด


“บรรจุภัณฑ์สำหรับ SME ไม่รู้ไม่รอด” – เพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ แข่งขันได้ในตลาดโลก โดย

ในสภาวการณ์แข่งขันของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันมีความท้าทายรอบด้าน ผู้ประกอบการต่างต้องหาแนวตั้งรับและบุกตลาดเชิงรุกเพื่อสร้างจุดแข็ง ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และก้าวให้ทันต่อแนวโน้มนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ทั่วโลก เพื่อที่จะแข่งขันและประสบผลสำเร็จในอนาคต…

รศ. ดร. วันชัย แหลมหลักสกุล อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าพระนครเหนือ กล่าวว่า Packaging Function เป็นเรื่องแรกที่ต้องให้ความสำคัญ

Packaging Function

คำนึงถึงหน้าที่และความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ 2 ด้าน ได้แก่

 1. ด้านเทคนิค

 • การบรรจุ การปกป้องสินค้า การรักษาคุณภาพสินค้า การลำเลียงขนส่ง การวางจำหน่าย การรักษาสิ่งแวดล้อมและการกำจัด

 1. ด้านการตลาด

 • การโฆษณาและส่งเสริมการขาย การแสดงข้อมูลสินค้า การตั้งราคาขาย การกำหนดปริมาณ ความสะดวกในการซื้อขาย การสนับสนุนในโครงการพิเศษ

เรื่องของแนวโน้มบรรจุภัณฑ์ Packaging Trends ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ปัจจุบันของกลุ่มผู้บริโภค โดยผู้บริโภคจะมีความต้องการ 3 ส่วน ได้แก่ สินค้านั้น ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของตัวเอง ความต้องการของคนรอบข้าง และความต้องการของโลก เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ทรัพยากรและสิ่งแว-ดล้อม

Packaging Trends

 1. Aging Consumer

 • กลุ่มผู้บริโภคอายุ 65 ปีขึ้นไป นวัตกรรมที่ตอบสนองคือ Universal Design of Packaging (ใช้ง่าย)

 1. Younger Generation Consumer

 • กลุ่มผู้บริโภคหนุ่มสาวที่ใช้เทคโนโลยี เน้นอารมณ์เป็นหลัก ซึ่งนวัตกรรมที่ตอบสนองคือ บรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองความสุขของผู้ซื้อ ผ่านสี ดีไซน์ กราฟิก และฟังก์ชั่นการใช้งานต่าง ๆ

 1. Urbanization Consumer

 • กลุ่มผู้บริโภคในเมืองใหญ่ครอบครัวขนาดเล็ก เร่งรีบในการเดินทาง ซึ่งนวัตกรรมที่ตอบสนองจะต้องมีฟังก์ชั่นการใช่งานที่สะดวก ใช้ครั้งเดียว น้ำหนักเบา และการออกแบบน่าสนใจ

 1. High Educated Consumer

 • กลุ่มผู้บริโภคที่มีการศึกษาสูง นวัตกรรมที่ตอบสนองต้องเน้นคุณประโยชน์ คุณค่า ความปลอดภัย ผลิตจากธรรมชาติ บอกจุดเด่นชัดเจน มีมาตรฐานต่าง ๆ ยืนยันความมีประสิทธิภาพ

 1. กลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง

 • เป็นกลุ่มทีมีจำนวนไม่มาก ต้องใช้นวัตกรรมที่ตอบสนองความสุขและความรู้สึกของผู้ซื้อ จุดเด่นคืองานดีไซน์รูปแบบสวยหรู มีระดับ มีผู้เชี่ยวชาญแนะนำ

 1. Save My World

 • กลุ่มผู้บริโภคนักอนุรักษ์ กลุ่มนี้ต้องใช้นวัตกรรมที่ตอบสนองเรื่อง 4R (Reduce Recycle Reuse Renewable)

โพสต์ดีเด่น
โพสต์ล่าสุด
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
bottom of page