อนาคตของขยะพลาสติก รีไซเคิล PET เป็นทางออกหนึ่งในการนำมาใช้บรรจุเครื่องดื่ม

rPET หรือ Recycled PET นั้นใช้ได้ผลมาแล้วในหลายประเทศ โดยเฉพาะในแง่การนำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อลดปริมาณการผลิตพลาสติกใหม่

ปัจจุบันหลายประเทศกำลังหันมาส่งเสริมให้ใช้พลาสติกที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ เช่นญี่ป่นและสหภาพยุโรป โดยสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง 28 ประเทศให้การยอมรับ การนำเม็ดพลาสติกรีไซเคิลมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร

สหภาพยุโรปตั้งเป้าหมายไว้ว่า ภายในปี 2025 ภาชนะบรรจุทั้งหมด 100% ต้องสามารถรีไซเคิล นำมาใช้ใหม่หรือย่อยสลายได้

สหภาพยุโรปได้กำหนดแผนกลยุทธ์ไว้ 4 แผน ดังนี้

  1. ปรับปรุงคุณภาพและราคาของการรีไซเคิลพลาสติก

  2. ลดปริมาณขยะพลาสติก

  3. ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหา Circular Economy

  4. ควบคุมให้มีการจัดการในระดับโลก

ขบวนการรีไซเคิลพลาสติกเพื่อนำมาทำภาชนะบรรจุอาหารผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปต้องส่งคำขอซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของกระบวนการ ไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในแต่ละประเทศ

หลังจากนั้นหน่วยงานของแต่ละประเทศจะส่งคำขอไปที่ European Food Safety Authority (EFSA) โดยหน่วยงานนี้จะเป็นหน่วยงานที่ให้คำแนะนำทางวิทยาศาสตร์และสื่อสารเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีอยู่และเกิดขึ้นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อาหาร ในปี 2008, ทาง EFSA ได้จัดทำข้อแนะนำสำหรับผู้ประกอบการในการยื่นขอประเมินความปลอดภัยของรีไซเคิลพลาสติกในการนำมาบรรจุอาหาร

โพสต์ดีเด่น
โพสต์ล่าสุด
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

Pongpan Packaging Ltd., Part

โรงงานนครปฐม: 101/2 หมู่ 3 ซ.ศาลายา 5/8 ถนน ศาลายา-บางเลน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โรงงานฉะเชิงเทรา: 88 หมู่ 12 ตำบล แปลงยาว อำเภอ แปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24190

Copyright © 2017 www.pptpack.com. All rights reserved.