top of page

แพ็กเกจห่อ "บรรจุ" แซนด์วิช


แพ็กเกจห่อบรรจุแซนด์วิชรูปทรงสามเหลี่ยมในยุโรปได้เปลี่ยนจากใช้กล่อง/ถุงพลาสติกไปเป็นกล่องกระดาษ มานานร่วม 10 ปี… ในอังกฤษ ประเทศที่เป็นต้นตำรับกินแซนด์วิชเย็น(ไม่อุ่นร้อน) เป็นพัน ๆ ล้านชิ้นต่อปี เมื่อแยกส่วนประกอบของธุรกิจนี้จะเห็นถึง การใช้ขนมปัง เนย เนยแข็งไข่ ไข่ หมู ไก่ เนื้อ แฮม เบคอน ซอส ผักสด และการใช้แพ็กเกจที่มีจำนวนมากหลายพันล้านชิ้นต่อปี มีมูลค่ามหาศาลที่ไม่มีคนนึกถึง…

วันนี้นอกจากรูปแบบชิ้นแซนด์วิช 3 เหลี่ยม มีการปรับเพิ่มหลายรูปแบบ เพื่อเป็นทางเลือกของสินค้าให้มากขึ้น และทำการตลาดให้โตขึ้นด้วย…

ในส่วนของคนกินแซนด์วิชในประเทศ มีจำนวนน้อยมากและตลาดไม่โต แต่เชื่อว่าอีกไม่นานก็คงต้องเปลี่ยนการห่อบรรจุจากกล่องพลาสติก/ถุงพลาสติกไปเป็นกล่องกระดาษ ตามแนวโน้มของ “บรรจุภัณฑ์” ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โพสต์ดีเด่น
โพสต์ล่าสุด
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page