top of page

บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ อุ่นสินค้าในระหว่างการเดินทาง


บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภทตั้งแต่ โลหะ พลาสติก กระดาษ และแก้ว สามารถถูกนำมาอุ่นได้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่แปลงเครื่องชาร์จไร้สายและแอปพลิเคชั่นสมาร์ทโฟนให้เป็นระบบให้ความร้อน

ความสะดวกสะบายนับเป็นความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก ในช่วงเวลาที่ผู้บริโภคกำลังมองหาสินค้าที่อำนวยความสะดวกและประหยัดเวลา เห็นได้ชัดจากความแพร่หลายของเครื่องชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยยอดจำหน่ายกว่า 210 ล้านเครื่องในปีที่ผ่านมา บริษัท Inductive Intelligence LLC จึงได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยประหยัดเวลาในการปรุงอาหารหรืออุ่นอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ

ระบบนี้ต้องการสองสิ่งในการทำงาน คือข้อมูลและโลหะ

ข้อมูล: ข้อมูลจะมาในรูปแบบของ Radio Frequency Identification (RFID) หรือ Near Field Communication (NFC) ซึ่งจะมีหน้าที่ในการสื่อสารกับอุปกรณ์ว่าจะให้ความร้อนกับผลิตภัณฑ์อย่างไร ส่วนตัวผลิตภัณฑ์เองจะคอยแสดงสถานะความคืบหน้าในการให้ความร้อนโดยดูจากเซนเซอร์

โลหะ: ในกรณีกระป๋องหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีอะลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบ จะมีโลหะเพียงพอสำหรับนำความร้อน แต่กรณีบรรจุภัณฑ์กระดาษ พลาสติกหรือแก้วนั้นจำเป็นจะต้องมีการใส่ชิ้นโลหะลงในบรรจุภัณฑืบริเวณฐานหรือฝาปิด

โพสต์ดีเด่น
โพสต์ล่าสุด
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page