top of page

AR สร้างสรรค์นวัตกรรมบนบรรจุภัณฑ์


เทคโนโลยี AR Code เป็นเทคโนโลยีที่นำเอาภาพเสมือน 3 มิติจำลองเข้าสู่โลกจริงผ่านกล้องและมีการประมวล ทำให้วัตถุ 3 มิติ ทับซ้อนกันกับภาพจริง เป็นภาพๆ เดียว เป็นการผสานสื่อดิจิทัลเข้ากับโลกความจริงที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาผ่านแอพพลิเคชั่น เพื่อขยายเนื้อหาจากกระดาษสู่เนื้อหาดิจิทัล

สำหรับการนำเทคโนโลยี AR Code มาใช้กับ Smart Packaging ในไทยกำลังได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะจะทำให้สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์มีความแตกต่างจากบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบเดิมๆ โดยสามารถพูดคุยสื่อสารกับผู้บริโภคได้

เปรียบเป็นวัสดุแบบใหม่ที่พัฒนาโดยเทคโนโลยี ที่ถือว่าเป็นพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นได้มากกว่าป้ายฉลาดบอกราคาหรือโลโก้ยี่ห้อสินค้าและบรรจุภัณฑ์ สามารถช่วยลดต้นทุนทางการตลาด เก็บข้อมูลในด้านการขนส่งสินค้า และสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้ ตั้งแต่ต้นทางการผลิต จนถึงจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคได้ เปลี่ยนจากบรรจุภัณฑ์ธรรมดาเป็น Smart Packaging ที่ตอบสนองตลาดได้มากขึ้น

โพสต์ดีเด่น
โพสต์ล่าสุด
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page