อุตสาหกรรมไทยเตรียมความพร้อมกับ "Single -use Plastics Directive" หรือยัง?

08/30/2019

 

รัฐสภายุโรปเห็นชอบที่จะขจัดปัญหาเรื่องขยะทะเลที่มาจากพลาสติกใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastic) 10 ชนิด ซึ่งพบในชายหาดของประเทศในสหภาพยุโรป 

 

ทั้งนี้เนื่องมาจาก 80-85% ของขยะในทะเล มาจากขยะพลาสติกที่ชายหาดและเป็นพลาสติกใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastics)

 

Single-use plastic ในที่นี้หมายถึงพลาสติกที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ครั้งเดียวในระยะเวลาสั้นๆ อาจทำมาจากพลาสติกบางส่วนหรือพลาสติกทั้งหมด เช่น ภาชนะสำหรับ อาหาร Fast Food ก้นบุหรี่ ลูกโป่งและไม้พลาสติก ช้อน ส้อมพลาสติก ชิ้นส่วนพลาสติกของ cotton bud ถ้วยและฝาพลาสติก ขวดใส่เครื่องดื่ม ถุงพลาสติก

 

Single-use Plastics Directive เป็นมาตรการที่สำคัญของ Commission's Circular Economy Action Plan ซึ่งมีมาตรการ ดังนี้

- ลดขยะที่เป็น Single-use Plastics 77% ภายในปี ค.ศ. 2025

- ลดขยะที่เป็น Single-use Plastics 90% ภายในปี ค.ศ. 2029

- ยังมีโครงการที่ให้ผู้ผลิตรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะและรวมถึงตัวกรองบุหรี่และอุปกรณ์ตกปลา

- 30% ขวดพลาสติกรีไซเคิล ปี ค.ศ. 2030

 

วัตถุประสงค์ของ Directive 2019/904 ที่จะใช้มาตรการนี้เพื่อ

- ลดการปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 3.4 ล้านตัน

- ลดความเสียหายที่เกิดต่อสิ่งแวดล้อม คิดเป็นมูลค่า 22 พันล้านยูโรในปี ค.ศ.2030

- ประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค 6.5 พันล้านยูโร

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

โพสต์ดีเด่น

7 เทรนด์แพคเกจจิ้งมาแรง !!!

12/09/2016

1/3
Please reload

โพสต์ล่าสุด
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

Pongpan Trading Ltd., Part

โรงงานนครปฐม: 101/2 หมู่ 3 ซ.ศาลายา 5/8 ถนน ศาลายา-บางเลน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โรงงานฉะเชิงเทรา: 88 หมู่ 12 ตำบล แปลงยาว อำเภอ แปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24190

Copyright © 2017 www.pptpack.com. All rights reserved.