top of page

การขยายตัวของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

สงครามการค้าสหรัฐ-จีน ส่อเค้ายืดเยื้อ นักลงทุนเล็งย้ายฐานการผลิตเข้าไทย-อาเซียน เนื่องจากความพร้อมเป็นอย่างยิ่งในการเป็นฐานการผลิตที่เพียบพร้อมทางด้านทรัพยากร แรงงาน และยังได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มที่จากภาครัฐ ส่งผลให้อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในไทย ปี 2562 โตเพิ่ม 10%และมูลค่าตลาดแตะ 3 แสนล้านบาท

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เป็นหนึ่งในเฟืองจักรสำคัญของภาคการผลิต โดยจะเติบโตควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและภาคการผลิต

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลกมีมูลค่าราว 8.76 แสนล้านดอลลาร์และคาดว่าจะเติบโตต่าเนื่องทะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2566 ทำให้ตลาดเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์มีการเติบโตเพิ่มขึ้นตามไปด้วยในอัตราเฉลี่ยปีละ 5.15%

โพสต์ดีเด่น
โพสต์ล่าสุด
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page