บรรจุภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยช่วยลดปัญหาสุขภาพ

07/16/2019

 

ในช่วงนี้มีข่าวในแง่ลบของอาหารที่ออกมาในสื่อต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การเรียกคืนอาหาร นำไปสู่คว ามเสียหายทั้งค่าใช้จ่าย และชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ การปนเปื้อนจากสารเคมีเป็นความกังวลสูงสุดในด้านความปลอดภัยของอาหารสำหรับผู้บริโภค  สารเคมีบางชนิดในหมึกพิมพ์ที่เรียกว่า "ไมแกรนต์" สามารถย้ายจากบรรจุภัณฑ์มาสู่อาหารด้วยสภาวะต่างๆกัน โดยเราจะเรียกการเคลื่อนย้ายว่า "ไมเกรต" ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นั้นระบุไว้ถึงความสามารถในการไมเกรตสารเคมีในงานพิมพ์ดังนี้

 

1) Set-off (เซตออฟ) 

ไมแกรนต์สามารถไมเกรตจากงานพิมพ์ชั้นหนึ่งสู่อีกชั้นหนึ่งได้โดยด้านที่มีการพิมพ์จะถ่ายโอนสารเคมีไปสู่ด้านที่ไม่มีการพิมพ์ซึ่งด้านที่ไม่พิมพ์นี้จะไปสัมผัสกับอาหารโดยตรง และถ่ายโอนสารเคมีสู่อาหาร

 

2) Diffusion (ดิฟฟิวชั่น)

สารเคมีที่มีโมเลกุลขนาดเล็กหรือเคลื่อนที่ได้ สามารถซึมผ่านและแพร่สู่วัสดุของบรรจุภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย กลไกนี้สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อนำอาหารบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์และอาหารเริ่มซึมซับสารเคมีจากวัสดุงานพิมพ์

 

3) Gas-Phase (แก๊สเฟส)

ไมแกรนต์สามารถไมเกรตจากงานกระดาษ โดยแก๊สในสิ่งแวดล้อมเป็นตัวนำพาสารเคมีในหมึกพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนลงสู่อาหารกเานใน เช่นการพาไปของ Mineral Oil หรือ Photo Initiator ด้วยอากาศ

 

เหตุการณ์ทั้งหมดเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ต่างๆ และหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาคือการเลือกใช้หมึกพิมพ์ที่ปรับประสิทธิภาพการไมเกรต (Migration Optimized Ink) ที่ผ่านการคัดสรรส่วนผสมที่เหมาะสมตั้งแต่แรก เพื่อให้เกิดการไมเกรตของสารเคมีได้ต่ำ นำไปสู่การปนเปื้อนของอาหารที่น้อยลง

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

โพสต์ดีเด่น

7 เทรนด์แพคเกจจิ้งมาแรง !!!

12/09/2016

1/3
Please reload

โพสต์ล่าสุด
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

Pongpan Trading Ltd., Part

โรงงานนครปฐม: 101/2 หมู่ 3 ซ.ศาลายา 5/8 ถนน ศาลายา-บางเลน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โรงงานฉะเชิงเทรา: 88 หมู่ 12 ตำบล แปลงยาว อำเภอ แปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24190

Copyright © 2017 www.pptpack.com. All rights reserved.