Modified Atmosphere Packaging VS Controlled Atmosphere Packaging

07/12/2019

Modified Atmosphere Packaging เป็นเทคโนโลยีการบรรจุเพื่อยืดอายุการเก็บอาหารสด ทำได้โดยการปรับสัดส่วนบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์ ให้มีสัดส่วนแก๊สต่างๆ ให้แตกต่างไปจากบรรยากาศปกติ โดยสัดส่วนของแก๊สที่ใช้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา ไม่มากก็น้อย ตลอดอายุการจัดเก็บ ขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์ อัตราการซึมผ่านแก๊สของฟิล์มหรือวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ และสภาวะในการเก็บรักษา ทั้งนี้การบรรจุในสภาพดัดแปลงบรรยากาศเป็นวิธีถนอมอาหารที่ปราศจากการใช้วัตถุกันเสียหรือสารเติมแต่งชนิดต่างๆ จึงตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ที่ต้องการบริโภคอาหารสด

 

Control Atmosphere Packaging เป็นการบรรจุแบบควบคุมบรรยากาศ เป็นการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่มักใช้กับผลไม้สด ให้อยู่ภายใต้อัตราส่วนของแก๊สที่แตกต่างไปจากบรรยากาศปกติ โดยอัตราส่วนนี้จะคงที่ตลอดระยะเวลาการจัดเก็บ ถึงแม้ว่าปริมาณอ๊อกซิเจนจะลดลง และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มขึ้นจากตัวผลไม้ โดยจะมีการใช้ O2 generator และ CO2 emitter 

Control Atmosphere Packaging จึงมักใช้ในกรณีการเก็บรักษาผลิตผลสดภายใต้ Controlled Atmosphere (CA) หรือ Controlled Atmosphere Storage (CAS)  ด้วยการเก็บในตู้ขนส่งสินค้าหรือห้องเก็บขนาดใหญ่แทนซองหรือพลาสติกบรรจุอาหาร

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

โพสต์ดีเด่น

7 เทรนด์แพคเกจจิ้งมาแรง !!!

12/09/2016

1/3
Please reload

โพสต์ล่าสุด
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

Pongpan Trading Ltd., Part

โรงงานนครปฐม: 101/2 หมู่ 3 ซ.ศาลายา 5/8 ถนน ศาลายา-บางเลน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โรงงานฉะเชิงเทรา: 88 หมู่ 12 ตำบล แปลงยาว อำเภอ แปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24190

Copyright © 2017 www.pptpack.com. All rights reserved.