top of page

แนมโน้มการบริโภคขนมที่เปลี่ยนไป นำไปสู่รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์

การเติบโตของตลาดอาหารว่างนั้น มาควบคู่กับความต้องการดูแลสุขภาพของผู้บริโภค ผู้บริโภครุ่นใหม่นั้นให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้นและด้วยไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบ ทำให้ลูกค้านั้นหาบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์เหล่านี้

1) สลากที่เรียบ

ลูกค้ามีความต้องการบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของวัตถุดิบจากธรรมชาติ โดยผู้ประกอบการอาหารหลายรายได้เริ่มเปลี่ยนจากสารเติมแต่งมาเป็นวัตถุดิบธรรมชาติมาขึ้น แต่ความพยายามเหล่านี้จะไม่มีความหมายหากรูปแบบบรรจุภัณฑ์นั้นไม่ สอดคล้องกัน โดยบรรจุภัณฑ์ที่สื่อข้อความนี้ได้ดีที่สุดคือบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปแบบเรียบง่าย

2) บรรจุภัณฑ์ที่สามารถควบคุมปริมาณการบริโภคได้

ไลฟ์สไตล์ที่เร่งด่วนและเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาทำให้บรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากที่สุด คือบรรจุภัณฑ์ที่สามารถแบ่งบริโภคได้ตามความต้องการ เช่น ขนมที่แพ็คแยกชิ้นในซองเดียวกัน ผู้บริโภคเองยังให้ความสนใจกับผู้ขายที่มีการเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้าด้วยปริมาณที่น้อยลง

3) รักษาความสด, เปิดแล้วสามารถปิดได้

ความสามารถในการพกพาขนมว่างไปทานเมื่อต้องการนั้นมีความสำคัญต่อผู้บริโภคมากโดยบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ต้องสามารถที่จะคงความสดใหม่ของอาหารภายในได้ ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์นี้ได้ดีที่สุดคือบรรจุภัณฑ์ที่มี zip-lock

โพสต์ดีเด่น
โพสต์ล่าสุด
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page