ระเบียบความปลอดภัยของภาชนะบรรจุอาหารของอาเซียน


1) Standard Harmonization

ปรับมาตรฐานที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เช่น International Organization for Standardization (ISO) สำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไป

มาตรฐาน International Electrotechnical Commission (IEC) สำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กฏ The United Nations Economic Commission for Europe สำหรับยานยนต์และชิ้นส่วน

2) Mutual Recognition Arrangement

ทำความตกลงเพื่อยอมรับผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของสมาชิกโดยไม่ต้องมีการตรวจซ้ำ

3) Single Regulatory Regime

ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ) ได้จัดตั้งคณะทำงานประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยงานผู้ถือกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประเทศ มาร่วมกันศึกษาเพื่อหาแนวทางในการปรับมาตรฐานและกฏระเบียบให้สอดคล้องกันในอาเซียน

โพสต์ดีเด่น
โพสต์ล่าสุด
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

Pongpan Trading Ltd., Part

โรงงานนครปฐม: 101/2 หมู่ 3 ซ.ศาลายา 5/8 ถนน ศาลายา-บางเลน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โรงงานฉะเชิงเทรา: 88 หมู่ 12 ตำบล แปลงยาว อำเภอ แปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24190

Copyright © 2017 www.pptpack.com. All rights reserved.