top of page

อาหารนั้นใช้ทรัพยากร ในการผลิตมากกว่าบรรจุภัณฑ์กว่า 10 เท่า

คุณรู้หรือไม่ว่าที่จริงแล้วอาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์อาหารนั้นใช้ทรัพยกร พลังงานในการผลิตมากกว่าตัวบรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มถึง 10 เท่า

ทีมวิจัยแคนาดาได้ค้นพบว่า อาหารมากกว่า 1.3 พันล้านตันทั่วโลกนั้นได้สูญเสียไปจากวัฏจักร การผลิตตั้งแต่การเกษตรต้นน้ำจนถึงการบริโภคของผู้บริโภค ซึ่งทางบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์เองก็ได้มีการคิดค้น กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ชาญฉลาดที่เรียกว่า Modified Atmosphere Packaging ขึ้นมาเพื่อช่วยต่อกรกับปัญหาอาหารที่สูญเสียนี้

ผู้เชี่ยวชาญได้มีการชี้แจงว่าบริษัทผู้ผลิตบรรจภัณฑ์อาหารสามารถมีส่วนร่วมช่วยในการลดภาระเหล่านี้ได้ด้วยการเลือกรูปแบบ ลักษณะ วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยืดอายุอาหารได้ การจัดวางและเรียงตัวคอนเทนเนอร์หรือพาแลทส่งสินค้านั้นก็ควรจะมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้น

โพสต์ดีเด่น
โพสต์ล่าสุด
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page