top of page

บรรจุภัณฑ์อาหารผสมผสานอาหารแห้งและสด

กล่องบรรจุภัณฑ์อาหารชิคๆ บริษัทบรรจุภัณฑ์เมืองผู้ดีได้มีการคิดค้น บรรจุภัณฑ์อาหารแบบใหม่ ที่รวบรวมการจัดเก็บอาหารที่ผสมผสานระหว่างอาหารแห้งและอาหารสดเข้าด้วยกัน ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ สามารถห่อรวมกับตะเกียบได้ พร้อมกับฐานที่พิมพ์ได้ เปิดโอกาสให้ลูกค้าสร้างความแตกต่างด้วยโลโก้/สโลแกนที่เฉพาะเป็นตัวเอง

โพสต์ดีเด่น