top of page

สีของแพคเกจจิ้งนั้นสำคัญไฉน

สีอุ่นๆอย่างแดง ส้ม เหลืองถูกโยงกับความเอร็ดอร่อยและเหมาะกับการใช้เป็นแพคเกจจิ้งสินค้าอาหาร ในขณะที่สีเย็นๆอย่างสีน้ำเงินและม่วงมักถูกเอาใช้กับสินค้าความงามหรือสินค้าทำความสะอาด

สีต่อมาอย่างสีขาวมักถูกโยงไปถึงความสะอาดและเป็นทางเลือกที่ดีหากต้องการเน้นย้ำความสะอาดของสินค้า

ท้ายที่สุดสีดำนั้นสามารถใช้เพื่อบ่งบอกถึงความหรูหราของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ

โพสต์ดีเด่น
โพสต์ล่าสุด
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page