กล่องไดคัทถาด

                            Die - Cut Tray

" Customised Tray, Elegantly Display Your Products "
Dimensions
Technical Data

Appearance of a tray. Can

be designed to suit user 

requirement

Medium price

Low strength

Good appearance. Can be 

designed according to clients

preferences

Commonly used in food 

industries. Eg. Showcase fruits

Can easily access the 

products

Product Samples

Pongpan Packaging Ltd., Part

โรงงานนครปฐม: 101/2 หมู่ 3 ซ.ศาลายา 5/8 ถนน ศาลายา-บางเลน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โรงงานฉะเชิงเทรา: 88 หมู่ 12 ตำบล แปลงยาว อำเภอ แปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24190

Copyright © 2017 www.pptpack.com. All rights reserved.